LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

fredag 31 december 2010

Väg 73 - Gott Nytt År!

Ett Gott Nytt År till alla som byggde väg 73!

Vi firar nu nyårsafton och tänker tillbaka på årets händelser. Den största och viktigaste i vår kommun skedde den 4 december - då invigdes nya vägen. Alla vi som bor här är verkligen glada att vägen äntligen finns till. Tack Rolf Utberg, som startade det hela. Nu kan vi äntligen plocka ned dekalerna på våra bilar "Väg 73 - NU".

Kommunen brottas nu med nya problem - exempelvis vad ska vi göra med gamla bron vid Lidatorp? Framtiden får utvisa hur länge den står som ett monument över gamla vägen, innan den kommer till användning igen.

tisdag 14 december 2010

Väg 73 - målningsarbete

Det här är vid avfarten mot Ösmo/Muskö. Ett knippe vägbilar höll på med målning av den vita mittlinjen medan andra försökte ta sig förbi.

Väg 73 - Älby

Bron vid Älby industriområde börjar blir klar. När man kommer från Nynäshamns-hållet kan man fortfarande se en hel del byggställningar.

Väg 73 - ”där är där där man inte är. Här är här där man är.

Nya väg 73 till Nynäshamn är nu invigd. Vi tog vår jungfrutur idag. Efter en liten shoppingrunda i Nynäshamn åkte vi hem. Vi tog gamla vägen från centrum för att så småningom komma ut på nya vägen vid Solberga. Fortfarande pågår en del arbeten längs vägen.

Men vad nu - där till vänster går ju nya väg 73. Vi har hamnat på den gamla ...... Och då tänker jag på Magnus och Brasse - där är där där man inte är ...

torsdag 2 december 2010

Väg 73 - mot Nynäshamn 2010-12-02


Efter hela vägen från Ösmo mot Nynäshamn pågick arbeten. Extrainsatser i form av tre vägskrapor har gjort arbetsplatserna framkomliga. I Ösmo kom cirka 3 decimeter snö tidigare under veckan. Kanske känner man av stressen nu, vill ha så mycket som möjligt klart till invigningen på lördag.

Väg 73 - Solbergakorsningen 2010-12-02

Vid korsningen Solberga håller man på med asfaltarbeten och gör klart räcken.

Väg 73 - korsningen Älby industriområde 2010-12-02

Vid Älby fortsätter man med brobygget, asfaltering, fixa skyltning, bygga viltstängsel. Vi åkte på nya lokalvägen idag, som nästan slickar industriområdet.

Väg 73 - korsningen Ösmo - Muskö 2010-02-12

Man arbetar intensivt på alla fronter på sträckan Ösmo - Nynäshamn. På lördag är det meningen att vägen ska invigas. Här är bilder från korsningen i Ösmo.

Väg 73 - hög vattennivå

Vägen nära Nynäshamn ligger ganska lågt, vilket ibland har ställt till bekymmer och man har fått pumpa vatten.

Idag höll man på att täcka kanter med markduk.

onsdag 1 december 2010

Väg 73 - industriområdet Älby

Några kilometer från Ösmo mot Nynäshamn ligger Älby industriområde. Förberedelser har påbörjats för den lokalväg, som ska gå förbi här (2010-03-06).- Datum inom parentes är när bilden togs.

Det är mest arbetsfordon som använt denna väg under arbetet vid Ösmokorsningen (2010-02-16).

Snön är nästan helt borta och det mesta är bara bruna toner (2010-04-06).

En del av industrianläggningarna har fått maka på sig. Den gröna tältliknande byggnaden, som syns på första bilden, är borta. Man har fällt skogen på ett litet avsnitt, där lokalvägen ska svänga in mot gamla grusgropen (se tidigare inlägg).

Det är inte alltid lätt att hitta en parkeringsplats (2010-05-03).

Man har börjat bearbeta även detta vägavsnitt (2010-05-16).

En bro har påbörjats vid området. Väg 73 kommer att gå rakt fram. Trafiken får tills vidare svänga av mot höger och köra genom grusgropen (2010-09-30).

En stor reklamskylt syns på långt håll. En del tycker att den syns för mycket. Nynäshamns kommun utformade för ett år sedan riktlinjer för skyltning inom kommunens område. På grund av en ökande efterfrågan på reklam- och skyltplats vill kommunen nu få ett helhetsgrepp genom att ta fram en skyltpolicy. Den ska i första hand vara för staden, i andra hand för platser som är synliga, exempelvis infarter och andra för annonsörerna attraktiva platser. Skyltar är generellt sett bygglovspliktiga (2010-10-22).

Brobygget avancerar snabbt (2010-10-30).

En ny skylt på Väg 73 visar nu avfarten (2010-11-03).

Den här bilden tog jag med för det var sådant allvädersväder - solen sken, det snöade och man kunde se en regnbåge (2010-11-26).

Avgränsningsblock, som tillfälligt brukar ligga efter vägarna och avgränsa ytor, där man inte för åka, ligger samlade i massor. De behövs snart inte längre (2010-11-26).

Här är bron från andra hållet. Arbetet pågår för fullt på alla plan, med bron, med vägen (2010-11-26).

På lördag 4 december 2010 sker invigningen, då ska man kunna köra hela vägen från Nynäshamn till Stockholm, begränsad hastighet till att börja med tills man blir helt klar med allt.

tisdag 30 november 2010

Väg 73 - grustaget Älby

När vi 2010-06-09 åkte på lokalvägen genom grusgropen i Älby, var den alldeles nyasfalterad. Då jag flyttade till Ösmo 1974 var det fortfarande en grusgrop där men jag såg aldrig att man använde den som grustäkt. Däremot fanns det ett enmansföretag, som använde gropen och tillverkade trädgårdsplattor.

Med tillstånd från Nynäshamns kommun användes grusgropen som mellanupplag under vägbygget. Berg som krossades under arbetet fraktades dit för att sedan användas till vägutbyggnaden. Idag går lokalvägen genom platsen vid grustaget och som en del av återställningsarbetet planeras cykelrastplatsen Nod att byggas.

Väg 73 - EPS-cellplast

Ur lekmannasynpunkt undrar man ibland vad det är, som är på gång.

I ett tidigare inlägg 2010-09-06 har jag skrivit om de vita borrmaskinerna med separata tankar, som är ett sätt att gjuta kalkcementpelare, vilket jag aldrig sett tidigare.

Nu har jag iakttagit ett vitt materialet både vid brobygget i Solberga-korsningen och Ösmo-korsningen och undrar vad det används till. Såg nästan ut som frigolit man har i kylväskan. Eftersom det är ganska lätt att söka information på Internet tittade jag vad man kunde läsa om namnet på omslaget, Byggolit.

Företaget

- ECO Byggolit AB´s huvudkontor och fabrik är beläget i Vara intill E20. Det bildades år 2007. Personal anställdes under 2008 och produktionen av EPS-cellplast startade i en modern fabrik.

Varan

- EPS-cellplast är fukt-resistent och materialet suger inte upp vatten och behåller isoleringsförmågan även i fuktiga miljöer till skillnad från andra isolermaterial. EPS-cellplast används där man kräver hög tryckhållfastighet t.ex. i vägar, broar och parkeringsdäck.

Tillverkning

- Tillverkningsprocessen startas med att små kulor av polystyren, som innehåller en liten mängd pentan, expanderas med hjälp av ånga till rätt kvalité.

-Efter förexpandering till önskad kvalitet gjuts sedan polystyrenkulorna i en form under ångtryck till ett stort block. Efter lagring skärs blocket med millimeter-precision till önskade dimensioner och format.

- Slutprodukten är formstyv och har en microporös struktur. Tack vare den täta cellstrukturen har materialet goda mekaniska egenskaper, som medger tillverkning av skivor upp till 1200 x 3000 mm som standard. EPS består i sin färdiga form av små slutna luftceller som ger den högvärdiga isoleringsförmågan. Färdigt material består av ca 98 % luft och 2 volymprocent polystyren.

Mer information finns på deras hemsida.