LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

onsdag 29 september 2010

Väg 73 - asfalt på vägavsnitt - logistik

Vi brukar göra våra ärenden i Nynäshamn på regniga dagar. Den 13/9 regnade det alltså, var nästan mörkt mitt på dagen. Vindrutan blev blöt hela tiden och det var svårt att fotografera. Denna dag hade asfaltering påbörjats av ett vägavsnitt mellan Ösmo och Nynäshamn.

När man ser alla bilar lastade med asfalt stå i kö, förstår man vilken omfattande planering som ligger bakom. Allt måste stämma, asfalten måste vara klar, alla bilar måste finnas tillgängliga, de måste finnas på plats när asfalteringen börjar - en fantastisk logistik.

måndag 6 september 2010

Väg 73 - mellan Ösmo och Nynäshamn

Efterlängtad väg som räddar liv

Nynäshamnsborna har längtat efter och kämpat för ombyggnad av vägen i drygt 40 år. Ombyggnaden kommer både att rädda liv och skapa en snabb tillväxt och utveckling av Nynäshamn. Vägen har kallats allmänt "dödens väg", eftersom den i decennier har varit en av Sveriges farligaste och mest olycksdrabbade vägar.

Det har varit många moln på himmlen, många människor har dött i trafikolyckor, innan man till sist tog beslutet att bygga om väg 73 till motorväg.

Omtanke om miljö och natur

Den 26 september 2009 invigdes en deletapp av nya motorvägssträckningen från Fors till Gryt, strax innan Ösmo. Den nya vägen följer till stor del nuvarande väg 73, utom väster om Landfjärden, där den fått en ny sträckning.

Trafiksäkerhet och omtanke om miljön har varit vägledande för vägbygget. Den nya vägen har anpassats till landskapet och planerats med utgångspunkt från att natur och miljö ska påverkas så lite som möjligt. Vägen har fått fyra körfält, mitträcken och viltstängsel. Dessutom har sidoområden gjorts säkrare med flacka slänter och grunda diken eller räcken.

Sporadiska köer mellan Nynäshamn och Ösmo

Riksväg 73, Nynäsvägen, väg 73, är mycket trafikerad bland annat av många tunga lastbilar. Varje år färdas drygt miljoner människor till och från hamnen i Nynäshamn för att åka med färjorna till Gotland och Gdansk i Polen.

Man är ännu inte klar med sträckan Gryt - Nynäshamn och köerna är tidvis ett faktum, både i solsken och regn.

Pålning

Delar av motorvägen byggs på gammal sjöbotten, där blåleran verkar bottenlös och allting gungar. Man måste därför stabilisera marken.

Jag har iakttagit två olika typer av pålningsarbete och har förstått att det dels är de vanliga betongpålarna, dels kalkcementpelare (KC-pelare), en torr kalk-cement-blandning som sprutas ned i marken och som bränner till hårda pelare av fukten i leran.

Vid Ösmo/Muskö-rondellen går en vattenkälla upp och gör marken svag.

Där har man installerat KC-pelare. Särskilda KC-maskiner borrar sig ned till ca 17 meters djup. När borrverktyget dras upp sprutas den torra kalkcementblandningen ned i hålet. Fukten från leran gör att kalkcementblandningen brinner och blir till en hård pelare. Även om de inte når ned till hälleberget gör de den leriga marken stabil.

Avfart Ösmo

Under 2009 sprängde man bort delar av ett berg vid Ösmo, för att kunna göra en avfart och tillfällig förbifart där.

Man var dessutom tvungen att påla marken.

Snön dolde så småningom det hela tills det var dags att göra klart detta avsnitt.

Under februari 2010 lade man asfalt och så småningom leddes trafiken om till denna slingerväg, för att man skulle kunna fortsätta arbeta med själva motorvägen.

Massor av broar

Det är många broar över Nynäsvägen som ska färdigställas parallellt med vägbygget. Stora och små bostadsområden längs vägen måste få fungerande till- och frånfarter.

Musköavfart

I oktober 2009 kunde man föreställa sig hur avfarten mot Muskö från Nynäshamnshållet skulle bli. Denna avfart används under byggandet för trafik både från Nynäshamn och Stockholm mot Muskö.

Ösmorondellen

I oktober 2008 användes den ursprungliga rondellen fortfarande medan grävningsarbeten pågick överallt.

I oktober 2009 håller man fortfarande på att gräva och har nu avverkat en bit mot Nynäshamn. Man kan se att motorvägen har ungefär samma sträckning som väg 73.

Pålningsarbeten pågick fortfarande i mars, då nedan foto är taget.

Maskiner, folk och annat

Det är en massa olika maskiner som behövs vid byggandet av vägen. Mötesplatser för personalen är inte alltid de bästa men finns det hjärterum ...

Älby industriområde nära Ösmo

Älby industriområde måste få en ny lokal- och tillfartsväg. Under maj 2010 fällde man träd och gjorde en asfaltväg, som leder genom det som tidigare var en grusgrop. Vägen används nu temporärt för all trafik medan man fortsätter bygga motorvägen.

Man kommer fram vid Lidatorp och passerar under den nya bron där och ut på Nynäsvägen.

Separat inlägg kommer för bilder från Solbergabron och Ösmo/Muskö-bron.