LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

lördag 30 oktober 2010

Väg 73 - Lidatorp

Inte nog med att de ska stå där uppe och balansera - de måste arbeta också. Ramen till nytt staket är påbörjat vid Lidatorp-avfarten.

söndag 17 oktober 2010

Väg 73 - Solbergakorsningen

Det är en del broar, som måste byggas för av- och påfart till nya Nynäsvägen, innan trafiken fungerar. I början på 2009 pålade man runt korsningen Solberga - Torö både med vanliga betongpålar och med kalkcementpelare.

I december 2009 hade man påbörjat arbetet med brobygget.

I februari var arbetet med pelare igång.

I mars såg man stödställningar, som man ska bygga gjutformen på.

I april kunde man se hur gjutformen påbörjats.

I slutet av juli var formbrädorna borttagna och man kunde se brons siluett.

I slutet av augusti hade ställningarna delvis plockats bort. Nytt material för det fortsatta arbetet hade levererats.

I mitten av september hade gjutformarna avlägsnats, så det såg nästan ut som en "luftbro".

Massor av vitt material ligger staplat och ser ut som en stödmur.

I slutet september har fyllnadsmassor fraktats dit i båda brosluten. Högar av det vita väntar på att bli utplacerat.

Asfalteringsarbetena har påbörjats och vägen under bron ser klar ut.

Min terminologi när det gäller att beskriva arbete, material och händelser är högst amatörmässiga. Bilderna kanske hjälper till att förstå vad jag menar.