LEV I NUET MEN LÄR AV HISTORIEN

tisdag 30 november 2010

Väg 73 - grustaget Älby

När vi 2010-06-09 åkte på lokalvägen genom grusgropen i Älby, var den alldeles nyasfalterad. Då jag flyttade till Ösmo 1974 var det fortfarande en grusgrop där men jag såg aldrig att man använde den som grustäkt. Däremot fanns det ett enmansföretag, som använde gropen och tillverkade trädgårdsplattor.

Med tillstånd från Nynäshamns kommun användes grusgropen som mellanupplag under vägbygget. Berg som krossades under arbetet fraktades dit för att sedan användas till vägutbyggnaden. Idag går lokalvägen genom platsen vid grustaget och som en del av återställningsarbetet planeras cykelrastplatsen Nod att byggas.

Väg 73 - EPS-cellplast

Ur lekmannasynpunkt undrar man ibland vad det är, som är på gång.

I ett tidigare inlägg 2010-09-06 har jag skrivit om de vita borrmaskinerna med separata tankar, som är ett sätt att gjuta kalkcementpelare, vilket jag aldrig sett tidigare.

Nu har jag iakttagit ett vitt materialet både vid brobygget i Solberga-korsningen och Ösmo-korsningen och undrar vad det används till. Såg nästan ut som frigolit man har i kylväskan. Eftersom det är ganska lätt att söka information på Internet tittade jag vad man kunde läsa om namnet på omslaget, Byggolit.

Företaget

- ECO Byggolit AB´s huvudkontor och fabrik är beläget i Vara intill E20. Det bildades år 2007. Personal anställdes under 2008 och produktionen av EPS-cellplast startade i en modern fabrik.

Varan

- EPS-cellplast är fukt-resistent och materialet suger inte upp vatten och behåller isoleringsförmågan även i fuktiga miljöer till skillnad från andra isolermaterial. EPS-cellplast används där man kräver hög tryckhållfastighet t.ex. i vägar, broar och parkeringsdäck.

Tillverkning

- Tillverkningsprocessen startas med att små kulor av polystyren, som innehåller en liten mängd pentan, expanderas med hjälp av ånga till rätt kvalité.

-Efter förexpandering till önskad kvalitet gjuts sedan polystyrenkulorna i en form under ångtryck till ett stort block. Efter lagring skärs blocket med millimeter-precision till önskade dimensioner och format.

- Slutprodukten är formstyv och har en microporös struktur. Tack vare den täta cellstrukturen har materialet goda mekaniska egenskaper, som medger tillverkning av skivor upp till 1200 x 3000 mm som standard. EPS består i sin färdiga form av små slutna luftceller som ger den högvärdiga isoleringsförmågan. Färdigt material består av ca 98 % luft och 2 volymprocent polystyren.

Mer information finns på deras hemsida.

måndag 29 november 2010

Väg 73 - lilla bron Ösmoavfarten

Här är ytterligare några bilder från bygget av den lilla bron vid Ösmoavfarten. I juli var snickeriarbetet igång och i mitten av oktober kunde man se den färdiggjutna bron.

Under november färdigställde man utfyllningen runt bron och den 26 åkte vi under denna bro för första gången. På fotot från den 23 mars nedan kan man se fyllnadsmassor, som ska bli en ny väg till Muskö via broarna i Ösmo/Muskö-korsningen. Under bilderna står det datum då de togs.

2010-07-15

2010-08-10

2010-09-30

2010-09-30

2010-10-15

2010-10-29

2010-11-04

2010-11-26

2010-11-26

2010-03-23

2010-10-21

2010-11-26

2010-11-26

söndag 28 november 2010

Väg 73 - en regnig dag på jobbet 2010-09-23

Vi passerade bygget av den lilla bron i Ösmo-Muskö-korsningen en regnig dag i september 2010.

Väg 73 - korsningen Ösmo - Muskö

Redan i slutet av 2008 grävde man upp vägslutet på väg 225, som går mellan Södertälje och väg 73. En ny tillfällig av-/påfart drogs. I framtiden blir det så, att om man fortsätter rakt fram på väg 225, över ett par broar som ännu inte finns, kommer man till Muskö (2008-10-12).

- Datumet som står inom parentes är när fotot togs.

Det hände inte så mycket i denna korsning förrän under 2010. I början på mars låg snön fortfarande kvar. Men hade börjat markarbeten (2010-03-03).

Pålningsarbetena var ganska omfattande. Vid Ösmo/Muskö-korsningen går en vattenkälla upp och gör marken svag. Mer om detta arbete finns i inslaget 2010-09-06 . Under en väldigt lång period var det mest arbete med pålning man lade märke till inte bara i denna korsning utan efter hela vägen mellan Ösmo och Nynäshamn (2010-04-06).

Bygget av de yttre ändarna på den stora bron har påbörjats (2010-05-17).

Ställningar har kommit på plats och ytterligare material ligger runt om.

Här syns tydligt att jag sitter som bilpassagerare när jag fotograferar.

Fyra ovan bilder är tagna vid samma tillfälle (2010-06-09).

Bilköerna från Nynäshamnshållet ringlar fram på väg mot Stockholm. Man kan även se hur dragningen av den nya vägen är (2010-06-18).

De här bilisterna kommer från Muskö. Avfarten, som kommer att bli från Nynäshamn mot Muskö, används tills vidare som av- och påfart från alla håll.

Det blir ytterligare en liten mindre bro vid denna korsning.

Ovan fyra foton är tagna vid samma tillfälle (2010-07-14).

För en månad sedan (se bild ovan 2010-06-18) kunde man bara se alla ställningar, som är till stöd för gjutformarna. På den här översiktsbilden kan man ana att gjutformen i trä är på plats (2010-07-15).

(2010-08-10)

Den nya vägen är från nynäshamnhållet asfalterad fram till den tillfälliga Musköavfarten (2010-09-30).

Hit har man asfalterat nya vägen som ansluter från stockholmshållet. Den tillfälliga förbifarten syns till höger, där man skymtar taket på ett par bilar (2010-10-04).

Ny väg framdragen på båda sidor bron. Avfarterna så gott som klara. Det är bron som måste färdigställas innan man kan fortsätta med vägarna.

Ovan tre bilder är tagna vid samma tillfälle (2010-10-04).

Här kan man tydligt se att det handlar om två separata broar, en stor och en liten.

Den lilla är färdiggjuten. Ovan tre bilder är tagna vid samma tillfälle (2010-10-15).

Fyllnadsmassor är på plats (2010-10-29).

Även den stora bron är färdiggjuten och man har snart plockat bort alla ställningar (2010-10-30).

Här kan man se hur den färdiga profilen på stora bron ser ut och fyllnadsmassor på sidorna.

Lilla bron testad från båda hållen (2010-11-26).